Fysioterapeuten behandler kvinder, der er opereret for brystkræft.
Behandlingen er individuel og specialiseret.

Forløbet hos fysioterapeuten starter med en samtale og en grundig undersøgelse, hvor fysiske og psykiske faktorer afdækkes. Behandleren har god forståelse for både de fysiske og psykiske forandringer, som opstår i forbindelse med en kræftdiagnose og følgerne deraf.

Fysioterapeuten benytter sig af en specifik behandlingsteknik, der består af tryk samt forskydninger og stræk af det omkringliggende væv og operationsar. Dette kombineres med udspænding, øvelser, drænage og neurodynamisk behandling.

Behandlingsmetoden er testet og videnskabeligt dokumenteret. Den retter sig mod 80% af de kvinder, der efter endt operation, får følgegener efter mastektomi eller brystbevarende operation. Jo tidligere, patienten kommer i gang efter operationen, jo nemmere og hurtigere kommer patienten sig over operationen.

Behandlingen har en positiv effekt på:

  • Smerter omkring ar
  • Forskydelighed i vævet
  • Muskelspændinger omkring ar
  • Hævelse omkring ar
  • Arvævsdannelse
  • Bevægelighed
  • Neurodynamiske problemer/nervesmerter
  • Lymfeødem
  • Genoptagelse af arbejde og dagligdagsfunktioner

Læs mere på www.brystkraeft.dk

Fysioterapeuten samarbejder med Fysioterapeut Kirsten Tørsleff,
Kræftens Bekæmpelse, DBO mfl.

Fysioterapeutisk behandling af brystopererede