Fysioterapeuten undersøger, behandler og vejleder i forebyggelse og genoptræning.

Behandlingsforløbet

Forløbet hos fysioterapeuten starter med en samtale og en grundig undersøgelse. Formålet er at få afdækket patientens symptomer og årsagen hertil og for at kunne stille en korrekt diagnose. Med udgangspunkt i diagnosen laves en målrettet strategi for behandling, træning og forebyggende tiltag for at bringe balance i bevægeapparatet.

Årsagsbehandling

For fysioterapeuten er årsagsbehandling det centrale, dvs. der tilrettelægges en behandlingsstrategi ud fra årsagen til symptomerne. Behandlingerne er baseret på en kombination af mange års erfaring og den nyeste viden inden for fysioterapeutiske behandlingsmetoder.

Manuel behandling og genoptræning

Vi lægger stor vægt på både manuel behandling og en aktiv genoptræning for at opnå størst mulig effekt. Træningen er en del af behandlingen, idet træning er den behandlingsform, der ifølge videnskabelige undersøgelser, har den bedste og mest langvarige effekt på de fleste skader. Genoptræningen kan udføres på hold.

Vi benytter os af en række undersøgelser og manuelle teknikker i vores behandling.

Vi uddanner os løbende inden for:

  • Manuel terapi
  • Idrætsfysioterapi
  • McKenzie
  • Biomekanisk bevægelsesanalyse
  • Osteopati
  • Genoptræning

Fysioterapeuten har et tæt samarbejde med de øvrige behandlere i klinikken og med andre professionelle behandlere. Hvis det skønnes, at patienten har behov for supplerende eller anden behandling, henviser fysioterapeuten videre.

Fysioterapi