Konference - den nyeste viden indenfor kræftrehabilitering

Konferencen om kræftrehabilitering fandt sted i Odense i maj måned 2018. Jeg deltog i konferencen, med det formål at være 100% opdateret på nyeste viden indenfor dette speciale, som jeg har arbejdet med hver dag i mange år.

Resume nyeste viden

Forskere fra hele verden satte i 2 dage fokus på den nyeste viden inden for kræftforskning og fysisk træning.

Forskning som vil kunne gøre en stor forskel for mennesker, som står overfor at skulle gennemgå et kræftforløb med operation, kemo-, og strålebehandling, der strækker sig over næsten et år fra kræftdiagnosen konstateres til forløbet er afsluttet samt medicinsk efterbehandling.

Fokus var optimeret kræftrehabilitering, dvs. proaktiv intervention i form af fysisk træning før kræftforløbets opstart - prehabilitering, samt træning under og efter et kræftforløb.

Intervention og effekt af fysisk træning både før, under og efter et kræftforløb, herunder vævets reaktion på kræftbehandling og skadevirkninger heraf f.eks. lymfødem, var nogle af de store emner, som blev belyst.

Kræft:

Et stort antal forskningsstudier peger i retning af, at der er en direkte positiv effekt af motion på flere kræftsygdomme.

Det tyder på, at træning har direkte effekt på tumorvækst og dermed på forebyggelse af kræft, bla. pga. en udskillelse af adrenalin og noradrenalin under træning samt en akut mobilisering af immunceller T-celler og B-celler og NK-cellers - natural killer cells, som har direkte effekt på tumorvækst. Forsøg med træningseffekt på mus viser, at tumorvækst undertrykkes under højintensiv træning.

Bivirkninger:

Træning har positiv effekt på kræftrelaterede bivirkninger fra operation, kemo- og strålebehandling. Lave blodtal, træthed, modløshed, nedsat kondition og muskelstyrke er eksempler herpå.

Træning øger tolerancen overfor operation, kemo- og strålebehandling, så patienten bedre tåler disse behandlinger og hurtigere genopbygger fysisk funktion postoperativt. Træning nedsætter komplikationer relateret til behandling og nedsætter antallet af genindlæggelser.

Under strålebehandling:   

Tumorer trives i væv med lav ilt- og blodgennemstrømning, dvs. i ikke iltet væv. Ved træning opstår der en generel bedre iltning af vævet i kroppen og dermed også i tumoren. Ved strålebehandling rammes ilt molekyler og omdannes til reaktive oxidanter, som er det, der dræber kræftcellerne. Herved bliver en god iltning af tumoren forbundet med et bedre respons til stråleterapi pga. den bedre blodgennemstrømning.

Under kemobehandling:                                                                                                                          

Tumorer i patienter har brug for høj blodgennemstrømning, da man med blodet får tilført cytotoksiske immunceller, der kan kontrollere tumorvækst, og samtidig får tilført kemoterapi eller anden behandling, så denne akkumulerer i højeste koncentration indeni tumoren. Set i det lys giver det meget god mening, at træning kan øge blodgennemstrømningen i tumorer ved at gøre deres kapillærnet mere struktureret og funktionelt og dermed kan øge behandlingseffekten.

Træning giver øget muskelmasse og blodgennemstrømning, som betyder, at kroppen bedre kan klare de planlagte kemo- og strålebehandlinger og patienten dermed opnår større chance for overlevelse.

Senfølger: 

Træning har positiv effekt på senfølger forårsaget af operation, kemo og strålebehandling.                     Træthed, smerter, overvægt, lymfødem, stramt væv, depression, angst, skader på hjertet samt nedsat hukommelse, koncentration, muskelmasse, balance og knogledensitet er alle senfølger, som kan bedres/afhjælpes ved fysisk træning.

Lymfødem:

Det tyder på at tung styrketræning sideløbende med kemoterapibehandlinger er en sikker træningsmetode for kvinder med eksisterende lymfødem.

I det nyeste studie hvor patienter træner med moderat til hård styrketræning, er der ikke fundet sammenhæng mellem styrkefremgang under styrketræningsforløbet og udvikling af lymfødem, ej heller på udvikling af lymfødem hos dem, der fortsat styrketræner med tunge belastninger op til tre måneder efter deltagelse i forskningsprojekt.

Forskning indikerer, at moderat til hård styrketræning forebygger lymfødem og ikke udgør en risiko for allerede opstået lymfødem. En forklaring er, at jo større muskelmasse jo lavere risiko for udvikling af lymfødem. Overvægt er eneste dokumenterede risikofaktor for udvikling af lymfødem. Træningen bør foregå superviseret, langsomt progredierende med obs. på tegn på lymfødem eller forværring heraf.                                                                         

Der var stor fokus på vigtigheden af at igangsætte lymfødem-behandling med det samme ved begyndende ødemdannelse/lymfødem og ikke vente til at hævelsen har udviklet sig yderligere og omfanget af lymfødemet har nået et bestemt mål. Det blev pointeret at tidlig intervention er afgørende for lymfødemets udvikling og prognose.

Konklusionen:

En proaktiv intervention i form af fysisk træning er vigtig og bør implementeres fra det tidspunkt kræftdiagnosen stilles, fordi studier tyder på, at tumorvækst svækkes, bivirkninger og senfølger fra kræftbehandlingen nedsættes samt optimerer effekten af operation, kemo- og strålebehandling.

 

Moderat til høj intensiv træning er sikker/uden risiko for de fleste mennesker med kræft samt øger muskelmasse og kan forebygge og afhjælpe senfølger, herunder lymfødem. Lav intensitets træning har stor effekt på humør og den mentale sundhed.  

Min egen erfaring

Efter mange års erfaring med behandling af kræftpatienter ved jeg, at det ofte kan være livet efter kræftforløbet, som bliver den virkelige udfordring. Patienten er helbredt, men mange føler sig mere syge end før kræftdiagnosen blev stillet.

Jeg ved at senfølgelisten er lang, og at træning er vigtig og burde tilbydes patienten under hele kræftforløbet, og at patienten skal støttes i at fortsætte hermed efter afsluttet kræftbehandling.

Min erfaring viser mig at kræftpatienter uden tvivl responderer positivt både fysisk og mentalt på fysisk træning. Særligt på de bivirkninger og senfølger der opstår under og efter et kræftforløb.

For mange patienter bliver træning et vigtigt element i livet efter kræften, et redskab der hjælper dem til at klare sig bedre igennem en hverdag med senfølger.

Jeg hjælper dig gerne med at optimere og styrke alle de forhold, som har essentiel betydning for, at livet efter et kræftforløb bliver så gode som muligt. Jeg oplyser dig gerne omkring fakta om træning og fysioterapeutisk behandlings effekt på krop og mental sundhed før, under og efter et kræftforløb.

 

Af Fysioterapeut og lymfødemterapeut Pia Christiansen